Indien je niet over invertsuiker/glucose beschikt, kun je dit gebruiken ter vervanging: