Een klassiek soezenbeslag volgt de volgende verhoudingen: 2:1:1:2. Wat is respectievelijk de juiste volgorde van ingrediënten volgens deze verhoudingen? De correcte volgorde is tevens de correcte volgorde van toevoegen!